Overzicht

Bouwen voor leervaardigheden    Baby’s houden van voelen, pakken en het tegen elkaar slaan van blokken. Peuters beginnen al een beetje met bouwen en fantasie te gebruiken. Kleuters begrijpen hoe blokken op, bij of in elkaar passen en maken grote bouwwerken.

1ste jaar   Niet structurerend manipuleren met blokken; duwen, gooien e.d. motorisch functionerend oefenen.

Manipulerend spel (vanaf 3 – 4 maanden)   Het steeds opnieuw laten bewegen van voorwerpen of het eigen lichaam.

Spelend combineren (vanaf ca. 9 maanden)  Het combineren van verschillende (speel)materialen, zoals blokjes omgooien en iets ergens indoen en er weer uithalen.

2de jaar    Kan blokken neerzetten in rijen en stapels

Functioneel spel (vanaf ca. 13 maanden)  Het materiaal wordt gebruikt waarvoor het bedoeld is, zoals een pop in zijn bedje leggen.

Symbolisch spel (vanaf ca. 18 maanden)  Het spel bevat een ‘doen alsof’ element, het kind geeft iets een andere betekenis.

3-4 jaar   Kan bouwen in 3-dimensionele patronen

Fantasie- en rollenspel en constructiespel (bouwen) (vanaf ca. 3,5 – 4 jaar)    De inhoud van het spel wordt steeds meer uitgewerkt. Het kind gebruikt nu taal om een speelscène neer te zetten. Het kind kan tijdens het spel van rol wisselen en kan tussendoor even uit het spel stappen.

5-6 jaar   Bouwwerken worden herkenbaar, hebben een naam en zijn geïntegreerd in het spelpatroon

Samen spelen Deze spelvorm wordt gekenmerkt doordat het met anderen wordt gespeeld en het een competitief element in zich heeft.

7-9 jaar   Groei van spierkracht, coördinatie en balans zet zich voort. Het brein is in staat om aangelegde verbindingen verder te specialiseren en er mee door te leren. Laten zich niet zo snel meer afleiden. Geheugencapaciteit groeit enorm. Beter in het leggen van logische verbanden en het aanleggen van schematische ordeningen.

Spel met regels   In deze leeftijd verschuift het spel van symbolisch spel naar spel volgens regels.

10-12 jaar  Kan complexere structuren begrijpen. Leert strategieën toe te passen waarmee het meer en beter kan onthouden. Samengestelde constructie maken en experimenteren.

Spel   Omgang met leeftijdgenoten is van groot belang. Gevoelig voor het gedrag van hun leeftijdgenoten en voor hun beoordeling.

 

Bronnen: http://mens-en-samenleving.infonu.nl http://www.pedagogischkader.nl