Contact


Tijdens openingstijden
is de speel-o-theek  telefonisch bereikbaar op :

072 – 5620449 

Openingstijden
Woensdag 13.30 -15.30 uur
Vrijdag 11.00 – 12.00 uur
Zaterdag 10.00 – 12.00 uur


Melding stuk / incompleet speelgoed
Binnen 24 uur nadat u het speelgoed bij ons heeft geleend kunt u een melding doen over stuk of incompleet speelgoed.
Dit kan via email:  
speelotheek@despeelboeg.nl 
of telefonisch tijdens openingstijden op bovenstaand telefoonnummer.

Uw melding wordt genoteerd in ons uitleensysteem, zodat u geen boete krijgt bij inleveren.


Algemene vragen:
Mocht u voor algemene vragen een email willen zenden dan kan dit ook naar speelotheek@despeelboeg.nl


Postadres:
Speel-o-theek de Speelboeg,
Laan van Straatsburg 2,

1826 BZ Alkmaar


 
Rekeningnummer

Ons rekeningnummer is NL38INGB0005489051


 Kamer van Koophandel
Wij zijn ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 41239147.