Hoe het allemaal begon en verder…

Het initiatief om een speel-o-theek in Alkmaar op te richten kwam van een moeder.
De wijkverpleegkundige werd ook enthousiast en bracht een stel vrouwen bij elkaar die wilden helpen met de uitvoering van het plan. En zo werd de speel-o-theek  geboren. 

1983

In buurthuis de Dobber werd er een tijdelijk onderkomen gevonden en daar de speel-o-theek zich in de botenbuurt bevond werd de naam:
DE SPEELBOEG.

Op 18 april 1983 werd het eerste speelgoed uitgeleend.

Op 1 augustus werd er verhuisd naar Dienstencentrum Arkplein waarna op 1 oktober 1983 de speel-o-theek officiëel geopend werd.

1986

Er kwam een eigen stek: we mochten ons vestigen in het pand aan de Jonkstraat 33.

Natuurlijk werd er speelgoed uitgeleend.

Maar er werden ook speelgoed- en kleding beurzen gehouden die grif bezocht werden.

1997

Sindsdien is er veel gebeurd. Er kwamen medewerksters bij. Er werd achter de schermen invulling aan de vele taken gegeven. En er werd in de loop der jaren steeds meer speelgoed aangeschaft.

Al dit speelgoed werd speelklaar gemaakt, dat wil zeggen: in elkaar zetten, nummeren, catalogiseren… etc.

Er kwamen nog meer beurzen.

Met speelgoed…

met spellen…

en kleding…

2002

De nieuwsbrieven kwamen in zwart-wit op papier uit.

2003

We werden lid van de Vereniging van Speel-o-theken Nederland.

2006

Er  kwam er een nieuw logo.

De Speelboeg werd uitgeroepen tot Speel-o-theek van het Jaar door de  Vereniging van Speel-o-theken Nederland.

In 2007 scoorden we weer hoog want we hoorden bij de 10 genomineerden (van de 245 leden).

2007

Schoolbezoek in de speel-o-theek.

2009

Straatspeeldag.

2010

Er kwamen frisse kleurige foldertjes.

Digitale nieuwsbrieven deden hun intrede, echter de papieren versie bestond nog.

2011

De ramen werden opgefleurd.

2012

De website werd opgezet.

2013

De Tros Opsteker werd gewonnen. Deze werd uitgereikt door de burgemeester van Alkmaar en Kees Tol.

Het computersysteem wordt voorzichtig aan ingevoerd voor de uitleen van speelgoed.
En voor de beurzen.

Kraampjes worden bemand.

Start van de peuterspeelochtenden, samen met (en in) basisschool de Cilinder.

30 Jaar speel-o-theek de Speelboeg.

De Alkmaarse Vrijwilligers Centrale heeft de speel-o-theek uitgekozen als voorbeeld van goed vrijwilligersschap.
We kregen een ereplekje op hun site.
Het kaartensysteem werd nog naast de computer (als back-up) gebruikt.

Er werd info op Facebook gedeeld.
Dit groeide beetje bij beetje totdat enkele jaren later alle info hierop gedeeld werd.

2014

Deelname Speel-je-Wijs Festival.
Ook in 2015 hebben we dit festival opgeluisterd.

Foto’s van het speelgoed werden stapje voor stapje op de site gezet. Een gigantische klus, daar het meer dan 1000 foto’s betrof. En ze moesten nog gemaakt worden ook…

Nog steeds druk met de beurzen.

2015

Verhuizing naar de ruimte in bibliotheek de Mare.

Wist u trouwens dat bibliotheek de Mare in de botenbuurt staat en dat het gebouw in de vorm van een boot gebouwd is?
Daar past de Speelboeg goed in!
De openingstijden werden aangepast aan de bibliotheektijden. We gingen ook op de zaterdag open.

De strippenkaarten werden geïntroduceerd.

2016

De peuterspeelochtenden konden nu in de ruimte naast de speel-o-theek plaats vinden.

Pinnen werd mogelijk.

2017

Nog steeds aan het klussen (= speelgoed speelklaar maken).

2018

35 jaar speel-o-theek!

De peuterspeelochtend verhuisde naar de kinderhoek van de bibliotheek.

2019

Contactdag met 3 andere speel-o-theken in Noord-Holland.

Genomineerd voor de Nelson Award. Dit is een prijs voor “mensen en organisaties die het verschil maken in hun eigen omgeving. Waarbij mensen en organisaties kiezen voor positieve en maatschappelijk bewuste actie”.

2020

Het coronavirus deed zijn intrede in februari 2020. De samenleving ging op slot en ook de speel-o-theek moest de deuren vanaf begin maart tijdelijk sluiten.
Begin mei werd op afspraak speelgoed ingenomen bij de achterdeur. Er werd nog geen speelgoed uitgeleend.

Eind mei kwamen er allerlei maatregelen toen we weer open mochten. Er mochten maar 2 leden tegelijk naar binnen (met mandje) en speelgoed werd in de ruimte naast de speel-o-theek ingenomen.

2021

In november moesten we helaas weer dicht.
Begin maart werd wederom op afspraak speelgoed ingeleverd.

In mei konden we weer speelgoed uitlenen, weliswaar met mondkapje en desinfectie, maar toch, hoera! Op de zaterdagen werden de tijden aangepast, maar in juni was dit ook weer op normale tijden mogelijk.

2022

Eind februari : de mondkapjes mogen weer af.
Eind maart : alle maatregelen vervallen.

2023

Februari: we komen in de krant.