Lenen

Het speelgoed word voor 3 weken geleend. Als lid betaalt u voor elk stuk speelgoed wat u leent  € 0,50. Voor een heel klein gedeelte van het speelgoed betaalt u een iets hoger bedrag, daar dit ofwel iets kwetsbaarder speelgoed is ofwel het is in aanschaf duurder is geweest dan € 70,00. 
Een hoger leenbedrag wordt altijd aangegeven d.m.v. een groene sticker op het speelgoed.

Bij het overschrijden van de uitleentermijn wordt een boete berekend.
De hoogte van het boetebedrag hangt af van het leengeld en de overschreden termijn.

Wij als speel-o-theek gaan er van uit dat het speelgoed heel, schoon en compleet wordt uitgeleend. Er kan echter altijd iets aan onze aandacht ontsnappen. Mocht bij thuiskomst blijken dat er iets aan mankeert dan vragen wij u om binnen 24 uur een mailtje te sturen naar speelotheek@despeelboeg.nl
 
Zo voorkomt u een boete bij het inleveren van het speelgoed.

Bij het inleveren van het speelgoed wordt door onze medewerksters nagegaan of alles in orde is. Bij het ontbreken van één of meerdere onderdelen wordt  € 1,50 boete per onderdeel berekend. Indien een onderdeel binnen 3 weken door u wordt terug gebracht krijgt u deze € 1,50 weer retour.

Als er iets stuk is wordt  € 1,50 boete berekend.
In een enkel geval kan voor incompleet/kapot speelgoed gelden dat het betaalde boetebedrag niet voldoende is om het speelgoed weer in de uitleen te nemen. In die gevallen krijgt u nader bericht over het resterende te betalen boetebedrag.