Peuter

Zelfs na het leren van hun eerste woordjes zullen kinderen vooral spelenderwijs de wereld verkennen en zichzelf uitdrukken. Een peuter zal vanaf ongeveer 12 maanden een eerste woord laten horen, waarna de taalontwikkeling snel gaat.

Z 123

Maar, spelen is de eerste ‘taal’ die wij allemaal leren. En toekijken terwijl uw kindje speelt, is uw manier van luisteren. 
Daarnaast wordt zijn fijne motoriek steeds beter: hij kan kleine voorwerpen tussen duim en wijsvinger pakken en blokken stapelen. Vanaf 1 ½ jaar oud zal uw kindje de fijne motoriek onder de knie krijgen om in zijn eentje stenen op elkaar te stapelen.

15 – 18 maanden

Tussen 15 en 18 maanden kan een peuter twee blokken stapelen.

18 – 24 maanden

Tussen de 18 en 24 maanden al drie of vier blokken. Uw kindje leert logisch nadenken en problemen op te lossen. Als een blokje niet via een bepaalde weg door een opening kan, zal het kind er net zolang mee doorgaan totdat het blokje wel doorgang vindt. Hiermee leert hij dat er voor een probleem een oplossing is.

2-4 jaar

De peuter leert nu ook zijn fantasie te gebruiken. Een blok is voor een peuter niet alleen een blok. Het ene moment is het een auto. Het andere moment een vliegtuig of een fiets. Deze leeftijd heeft nog een onbegrensde fantasie, dus het speelgoed mag niet te gedetailleerd zijn.

Natuurlijk is er altijd sprake van individuele verschillen qua tempo van ontwikkeling, volgorde fasestappen, eigen mogelijkheden van het kind. Maar ook omgevingsfactoren. De mate waarin een kind gestimuleerd wordt door de omgeving, ouders, kinderdagverblijf, crèche, school etc. is een belangrijke factor. 

Geef uw kind dan ook veel materialen om te bouwen. De speel-o-theek heeft alles hiervoor in huis.