Woensdagavond sluiting

Per 1-1-2019 komt de woensdagavondopening te vervallen.

Dit daar enkele van de vrijwilligsters die deze uren bemanden niet langer in staat zijn deze uren te vullen. Onze overige vrijwilligsters lukt het helaas niet om dit op te vangen.

Daar er slechts door enkele leden geleend wordt op de woensdagavond is er voor gekozen om de uitleen tussen 19.00 en 20.00 dan te laten vervallen.
Wij hopen  dat deze leden begrip kunnen opbrengen voor de situatie en in staat zullen zijn om op een andere dag langs te komen.

Samen  zullen wij kijken wat het beste schikt.