Corona

Wanneer U de speel-o-theek bezoekt, houdt u zich dan aan de looproute. Volg eventuele aanwijzingen van bibliotheekmedewerksters op. Verder gelden nog steeds de volgende regels:

Kom niet naar de speel-o-theek als u verkoudheidsverschijnselen heeft.
Hetzelfde geldt als u (enige) verhoging heeft of als u zich niet lekker voelt. Zijn er mensen om u heen met verschijnselen? Blijf alstublieft thuis!

Beperkte toegang

De ruimte in de speel-o-theek is beperkt waardoor we maar maximaal 4 leden tegelijk binnen kunnen laten.
Kom daarom alleen naar de speel-o-theek.

Inleverruimte

Het speelgoed dat u terug brengt kunt in de ruimte naast de speel-o-theek inleveren. Vergeet niet uw uitleenbriefje mee te nemen.

1x Per maand is deze ruimte op de woensdagmiddag niet beschikbaar, daarom wordt het speelgoed op deze dag weer in de speel-o-theek ingenomen.
U weet wanneer dit is als er geen aanwijzing voor de deur staat.

Kies thuis
Bezoek ons zo efficiënt mogelijk. Bepaal thuis uw keuze al aan de hand van onze website. Hierdoor kunt u uw bezoek zo kort mogelijk houden (uiterlijk 15 minuten maar als het korter kan graag) zodat meerdere leden de kans krijgen om te lenen/retourneren.

Mail
Het speelgoed wordt op een later moment geteld en schoongemaakt. Langzamerhand zijn wij gestart met het weer tellen en schoonmaken tijdens openingstijden. Het kan echter ook zijn dat het speelgoed op een later moment wordt geteld en schoongemaakt.
Mocht er iets ontbreken (of mocht er iets anders zijn) dan laten wij dit per mail weten. Mocht uw emailadres veranderd zijn, geeft u dit dan even door.

Pin
U kunt alleen per pin betalen.