Corona

Wanneer U de speel-o-theek bezoekt, volg dan de aanwijzingen op die bibliotheekmedewerksters geven. En houdt U zich aan de looproute. Voor uw bezoek gelden nog steeds de volgende regels:

Kom niet naar de speel-o-theek als u verkoudheidsverschijnselen heeft.
Hetzelfde geldt als u (enige) verhoging heeft of als u zich niet lekker voelt. Zijn er mensen om u heen met verschijnselen? Blijf alstublieft thuis!

Beperkte toegang

De ruimte in de speel-o-theek is beperkt waardoor we maar maximaal 2 leden tegelijk binnen kunnen laten. Komt u daarom alleen naar de speel-o-theek.

Mandjes

Bij de ingang van de bibliotheek vind u mandjes met hieraan het label van de speel-o-theek. U bent verplicht om zo’n mandje mee te nemen in de speel-o-theek.
Zijn de mandjes op? Wacht u dan even tot er weer een mandje retour komt.

Kies thuis
Bezoek ons zo efficiënt mogelijk. Bepaal thuis uw keuze al aan de hand van onze website. Hierdoor kunt u uw bezoek zo kort mogelijk houden (uiterlijk 15 minuten maar als het korter kan graag) zodat meerdere leden de kans krijgen om te lenen/retourneren.

Inleverruimte

Het speelgoed dat u terug brengt kunt in de ruimte naast de speel-o-theek inleveren. Vergeet niet uw uitleenbriefje mee te nemen.

Mail
Het speelgoed wordt op een later moment geteld en schoongemaakt.
Mocht er iets ontbreken (of mocht er iets anders zijn) dan laten wij dit per mail weten. Mocht uw emailadres veranderd zijn, geeft u dit dan even door.

Pin
U kunt alleen per pin betalen.